Originalmanuskripter, arbejdspapirer, fotos, researchmateriale, avisudklip, bogsamling samt mere end 4000 breve. Alt dette - og mere til - findes i Carl Th. Dreyer-samlingen, som for størstedelens vedkommende hidrører fra Dreyers bo.

Læs om samlingen, søg i databasen og se de scannede dokumenter.